İçeriğe atla
  Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Hafifletici Nedenler Politikası

  Not: Bu makalede koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile ilgili koşullar ele alınmamaktadır. Özellikle 14 Mart 2020'den sonra yapılan rezervasyonlara ilişkin kapsam sınırlamaları dâhil olmak üzere COVID-19 ile ilgili durumların kapsamı hakkında bilgi edinmek için COVID-19 ile ilgili hafifletici nedenler makalemizi okuyun.

  Bu Politika 19 Ocak 2021 veya öncesindeki girişler için geçerlidir. Bu tarihten sonraki girişler için aşağıda sunulan güncellenmiş politika geçerli olacaktır.

  Son geçerlilik tarihi: 19 Ocak 2021

  İşleyiş

  Elinizde olmayan beklenmedik bir durumdan dolayı rezervasyonu iptal etmek zorunda kalırsanız size para iadesi yapabilir veya iptal cezasından feragat edebiliriz. Aşağıda Hafifletici Nedenler Politikamız kapsamındaki durumların listesini görebilirsiniz. İptal etmeden önce durumunuzun aşağıdaki listede yer alıp almadığını ve gerekli belgeleri temin edip edemeyeceğinizi kontrol edin.

  Cezasız iptallerin yalnızca rezervasyonunuzun resmî giriş tarihinden önce meydana gelen hafifletici nedenler için geçerli olduğunu unutmayın. Ayrıca, Hafifletici Nedenler Politikamız ayrı bir Luxe Misafir Para İadesi Politikasına tabi olan Luxe veya Luxury Retreats rezervasyonları için geçerli değildir.

  Belgelendirme gerektiren durumlar

  Ev sahibinin veya yardımcı ev sahibinin, misafirin veya ek misafirin, birinci dereceden akrabanın veya bakıcının ölümü. Şu belgelerden birini sunmanız istenecektir:

  • Ölüm belgesi
  • Ölüm ilanı
  • Merhumun adının geçtiği ölüm haberi
  • Polis raporu

  Ev sahibini veya seyahat edenlerden birini etkileyen beklenmedik bir ağır hastalık ya da yaralanma. Bir doktordan söz konusu kişinin beklenmedik bir ağır hastalık veya yaralanma nedeniyle ev sahipliği yapamayacağını ya da seyahat edemeyeceğini belirten bir rapor temin etmeniz istenecektir. Bu raporun rezervasyonun yapıldığı tarihten sonra yazılmış olması ve iptalden sonraki 14 gün içinde sunulması gerekir. Kullanıcının rezervasyonu yaparken zaten bildiği mevcut hastalıklar Hafifletici Nedenler Politikamız kapsamında değildir.

  Jüri görevi, seyahat sınırlamaları, mahkeme celbi ve askerlik görevi dâhil devlete karşı yükümlülükler. Yükümlülüğe dair resmî bildirimi sunmanız istenir. Bu bildirim belgesi rezervasyon yapıldıktan sonraki bir tarihte gönderilmiş olmalı ve yükümlülüğü yerine getirecek kişinin adını içermelidir.

  Mekânda veya tesisatta beklenmedik hasar veya bakım onarım ihtiyacı gibi, Airbnb'de kayıtlı mekânda misafir ağırlamayı güvensiz hâle getiren veya misafirlerin şebeke suyu gibi temel olanaklara erişimini engelleyen durumlar. Önceden planlanmış tadilat buna dâhil değildir. Şu belgelerin tümünü sunmanız istenecektir:

  • Sorunun çözülmekte olduğuna ilişkin kanıt
  • Ne zaman çözüleceğine ilişkin tahmin
  • Yapılan onarımların faturası
  • Hasarın fotoğrafları

  Ulaşımda aksama; gideceğiniz yere seyahat edilmesini imkânsız kılan, alternatif seyahat yöntemleri bulunmayacak şekilde yolların kapalı olması veya uçuş iptali gibi durumlar. Deprem veya şiddetli fırtına gibi doğal afetler nedeniyle hizmet iptali veya hizmet veren yerin kapanması da buna dâhildir. Yol kapanmasına ilişkin bir bildirim veya uçuşun iptal edildiğine dair hava yolu şirketinden alacağınız bir belgenin yanı sıra gitmek istediğiniz yere seyahat etmenin mümkün olmadığını doğrulayan destekleyici belgeler sunmanız istenecektir.

  Aynı gün alternatif seferlerin bulunmadığı tren, otobüs veya feribot seferi iptalleri. Ulaşım şirketinin web sitesinin ekran görüntüsü veya resmî açıklamasına yönlendiren bağlantı gibi, şirketin o gün çalışmadığını açıkça gösteren belgeler sunmanız istenir.

  Özel inceleme gerektiren durumlar

  Bu tür durumlar için gereken bir belge yoktur ancak uzman ekibimiz, doğrudan etkilendiğinizi teyit etmek amacıyla her dosyayı inceleyecektir.

  İptal edilen Open Homes rezervasyonları. Open Homes hakkında daha fazla bilgi.

  Doğal afetler, terör olayları ve sivil veya siyasi karışıklık gibi, misafirin seyahat etmeyi planladığı bölgeye giriş-çıkışını engelleyecek ya da misafir ağırlamayı güvensiz hâle getirecek koşullar.

  Epidemi veya belli bir bölgeyi ya da topluluğu aniden etkisi altına alan salgın hastalık. Tayland'daki sıtma veya Hawaii'deki dang humması gibi bölgeyle bağlantılı mevcut hastalıklar buna dâhil değildir. Bir salgın hastalığın ortaya çıkması durumunda yapılacaklara ilişkin yayımlanacak herhangi bir politika güncellemesi ve politika uygulama kapsamı, Dünya Sağlık Örgütü ile yerel yetkililerin yaptıkları duyurulara göre belirlenir.

   Hükûmet, emniyet teşkilatı veya ordu tarafından getirilen ve konaklanacak kaydın bulunduğu veya deneyimin gerçekleşeceği bölgeye giriş çıkışı yasaklayan seyahat kısıtlamaları.

   Kaydın bulunduğu veya deneyimin gerçekleşeceği bölge ya da misafirlerin hareket noktası ile ilgili güvenlik tehditlerine ilişkin uyarılar.

   Kaydın bulunduğu veya deneyimin gerçekleşeceği bölgeyi etkileyecek altyapı hizmeti kesintileri.

   Gidilecek bölgeye seyahati imkânsız hâle getiren vize ve pasaport şartlarındaki değişiklikler. Kayıp veya süresi dolmuş seyahat belgeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

   Yapabilecekleriniz

   İçinde bulunduğunuz durumun yukarıdaki gereksinimlerden birini karşıladığını belirledikten sonra ilk olarak ev rezervasyonunuzu veya Airbnb Deneyiminizi iptal edin. Rezervasyonunuz uygun bir hafifletici neden kapsamındaysa rezervasyonunuzun cezasız olarak iptal edilebileceğine dair bir bildirim alırsınız ve misafirseniz tam para iadesi yapılır.

   Rezervasyonunuz otomatik olarak uygun bulunmazsa rezervasyonunuzu iptal etmeye devam edin ve bizimle iletişime geçerek hak talebinde bulunun. Sonraki adımlarda size yardımcı olacağız. Bu adımlar, gereken belgelerin gönderilmesi ve ekibimizin dosyanızı değerlendirmesini beklemek olacaktır. Talepler iptalden sonraki 14 gün içinde gönderilmelidir.

   Not: Aşağıdaki Hafifletici Nedenler Politikası, 20 Ocak 2021 tarihindeki veya sonrasındaki tüm girişler için geçerlidir. 20 Ocak 2021 tarihinden önceki tüm girişler için yukarıdaki Politika geçerli olmaya devam edecektir. Yeni Politika 20 Ocak 2021'de yürürlüğe girdiğinde bu Politikanın COVID-19'a uygulanmasında herhangi bir değişiklik olmayacak ve COVID-19 ile ilgili çoğu durum kapsam dışı tutulmaya devam edecektir.

   Hafifletici Nedenler Politikası

   Yürürlüğe gireceği tarih: 20 Ocak 2021

   Genel Bakış

   Bu Hafifletici Nedenler Politikası'nda rezervasyondan sonra kontrolünüz dışında öngörülemeyen ve rezervasyonunuzu tamamlamayı uygulanamaz veya yasa dışı hâle getiren olaylar meydana geldiğinde iptallerin nasıl ele alındığı açıklanmaktadır. Bu Politika hem konaklama hem de Deneyimler için yapılan rezervasyonlarda uygulanır.

   Bu Politika iptal işlemine izin verdiğinde rezervasyonun iptal politikasını geçersiz kılar. Bu Politika kapsamındaki bir olaydan etkilenen misafirler, rezervasyonlarını iptal edebilir ve koşullara bağlı olarak nakit para iadesi ya da seyahat kredisi alabilir ve/veya başka bir değerlendirme imkânından yararlanabilir. Bu Politika kapsamındaki bir olaydan etkilenen ev sahipleri rezervasyonları olumsuz sonuçlarla karşılaşma riski olmaksızın iptal edebilir, ancak koşullara bağlı olarak, iptal edilen rezervasyonların tarihleri takvimlerinde engellenebilir.

   Kapsam dâhilindeki olaylar

   Bu Politika, rezervasyondan sonra meydana gelen, rezervasyon sırasında öngörülemeyen ve rezervasyonun tamamlanmasını önleyen ya da hukuken yasaklayan aşağıdaki durumları ifade etmek üzere "Olay" terimini kullanır.

   Devlet tarafından getirilen seyahat gerekliliklerindeki değişiklikler. Bir devlet kurumu tarafından getirilen ve bölgeye seyahat edilmesini engelleyen, vize veya pasaport gerekliliklerindeki beklenmedik değişiklikler. Bu, kayıp veya süresi dolmuş seyahat belgelerini ya da bir misafirin seyahat etme yetkisiyle ilgili diğer kişisel koşulları içermez.

   Bildirilen acil durumlar ve salgınlar. Hükûmet tarafından ilan edilen yerel veya ulusal acil durumlar, salgınlar, pandemiler ve kamu sağlığıyla ilgili acil durumlar. Tayland'daki sıtma veya Hawaii'deki dang humması gibi endemik ya da yaygın olarak belirli bir bölgeyle ilişkili hastalıklar bu kapsama dâhil değildir.

   Hükûmet tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları. Bir devlet kurumu tarafından uygulanan ve kaydın bulunduğu konuma seyahat etmeyi, orada kalmayı veya bu bölgeden geri dönüşü engelleyen ya da yasaklayan seyahat kısıtlamaları. Bu, bağlayıcı olmayan seyahat uyarılarını ve devlet tarafından sunulan benzer yönlendirmeleri içermez.

   Askeri eylemler ve diğer savaş hâlleri. Savaş eylemleri, husumet hâlleri, işgaller, iç savaş, terörizm, patlamalar, bombalamalar, isyanlar, ayaklanmalar, kalkışma, sivil kargaşa ve sivil gerginlikler.

   Doğal afetler. Doğal afetler, mücbir sebepler, büyük ölçekli altyapı hizmeti kesintileri, volkanik patlamalar, tsunamiler ve diğer şiddetli ve anormal hava durumu olayları. Bu, seyahat edilecek bölgede öngörülebilecek kadar yaygın olan hava koşullarını veya doğal koşulları (örneğin Florida'daki kasırga mevsimi sırasında meydana gelen kasırgaları) içermez.

   Kapsam dışı durumlar

   Burada belirtilenlerin dışında kalan diğer her şey. Bu Politika yalnızca yukarıda açıklanan Olaylarla ilgili iptal işlemlerine izin verir. Diğer her şey kapsam dışıdır. Bu Politikanın iptallere izin vermediği durumlarla ilgili örnekler: beklenmedik hastalık veya yaralanma; jüri görevi, mahkeme celbi veya askerî görevler gibi devlet yükümlülükleri; seyahat uyarıları veya hükûmet tarafından yapılan (seyahat engeli veya yasağı olmayan) diğer yönlendirmeler; rezervasyonun yapıldığı bir etkinliğin iptali veya yeniden planlanması; kara yolunun kapatılması ya da uçak, tren, otobüs ve feribot iptali gibi kapsam dâhilindeki bir Olay ile ilgili olmayan ulaşım aksaklıkları. Bu gibi durumlarda bir rezervasyonu iptal ederseniz iade edilen tutar, rezervasyon için geçerli olan iptal politikası uyarınca belirlenir.

   Sonraki adımlar

   Bu Politikanın rezervasyonunuz için geçerli olduğunu onaylayan bilgileri size bildirir veya yayımlarsak lütfen paylaştığımız iptal talimatlarını uygulayın. Bu Politikanın nasıl uygulandığı hakkındaki bilgileri size ilettiğimizde veya yayımladığımızda bu Politika kapsamında iptal etme seçeneği sunulacaktır. Bu seçeneğe Seyahatler sayfanızdan erişebilir ve etkilenen rezervasyonu iptal edebilirsiniz. Bu Politikanın rezervasyonunuz için geçerli olduğunu düşünüyorsanız, ancak Olay hakkındaki bilgileri size iletmemiş veya yayımlamamışsak rezervasyonunuzu iptal etmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Her durumda, Olayın sizi veya rezervasyonunuzu nasıl etkilediğini gösteren belgeler sunmaya hazır olmalısınız.

   Sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

   Haberdar olmanız gereken diğer durumlar

   Bu Politika, giriş tarihi yürürlük tarihinde veya sonrasında olan tüm rezervasyonlar için geçerlidir. Bu Politika, ayrı bir politika olan Luxe Misafir Para İadesi Politikası'na tabi Luxe rezervasyonları için geçerli değildir.

   İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?
   İlgili makaleler