İçeriğe atla
  Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Bildirim ayarlarımı nasıl yönetebilirim?

  Airbnb'den bildirim alma yollarınızı bildirim ayarlarınızdan yönetebilirsiniz.

  Bildirim türleri

  Airbnb'den alabileceğiniz bildirim türleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Mesajlar: Ev sahiplerinden veya misafirlerden alınan iletiler
  • Anımsatıcılar ve öneriler: Rezervasyon anımsatıcıları, seyahatinizi iyileştirmek için yararlı ipuçları ve Airbnb'deki faaliyetlerinizle ilgili diğer mesajlar
  • Promosyonlar ve ipuçları: Kuponlar, promosyonlar, anketler, ürün güncellemeleri ve Airbnb ve ortaklarından alınan fikirler
  • Politika ve topluluk: Topluluğunuzdaki ev paylaşım yasaları ve aktif destek çalışmaları hakkındaki güncellemeler
  • Hesap desteği: Hesabınız, seyahatleriniz, yasal güncellemeler, güvenlik ve gizlilik bilgileri ve müşteri desteği istekleri hakkındaki mesajlar

  Bildirim alma yöntemleriniz

  Airbnb'den bildirim alabileceğiniz yollar aşağıda belirtilmiştir:

  • E-posta: Airbnb hesabınızdaki e-posta adresine gönderilir
  • Anında ileti: Airbnb uygulaması bulunan mobil cihaza veya tablete gönderilir
  • Kısa mesaj (SMS): Airbnb hesabınızdaki telefon numarasına gönderilir
  • Telefon: Airbnb hesabınızdaki telefon numaranız aranır

  Bildirimleri yönetme

  Airbnb'ye kaydolduğunuzda promosyonlar ve politikalarla ilgili bildirim almayı seçebilir ve belirli telefon ve kısa mesaj bildirimlerini almak için bir telefon numarası ekleyebilirsiniz.

  Diğer bildirimlerin çoğunu otomatik olarak göndereceğiz. Hangi bildirimleri aldığınızı gözden geçirmek ve değişiklik yapmak için, bildirim ayarlarınıza gidin.

  Bildirimleri kapatma

  Çoğu bildirimi bildirim ayarlarınızdan kapatabilirsiniz. Kısa mesaj, anında ileti, telefon ve bazı e-posta bildirimlerini kapatmak için aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz:

  • Kısa mesaj (SMS): Mesajı DURDUR yazarak, yanıtlayın. Yeniden bildiri almak için BAŞLAT yazarak yanıtlayın.
  • E-postalar: Promosyonlar ve ipuçlarında veya politika ve topluluk e-postasında Abonelikten Ayrıl'ı tıklatın.
  • Anında İleti: Cep telefonu veya tablet ayarlarınızda, Airbnb uygulaması için anında ileti bildirimlerini kapatın.
  • Telefon: Arayandan sizi promosyonlar ve ipuçları veya politika ve topluluk için gelecekteki aramalardan çıkarmasını isteyin.

  Size önemli bilgilerle ulaşabilmemizi sağlamak için, hesap etkinlikleri, yasal güncellemeler, güvenlik ve gizlilik uyarıları ve müşteri hizmetleri istekleriyle ilgili e-posta bildirimlerini kapatamazsınız. Size e-postayla ulaşamamamız gibi bazı durumlarda, telefon veya diğer yöntemlerle ulaşmamız gerekebilir.

  İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?