İçeriğe atla
Öneriler arasında gezmek için yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanın.
Ana yardım içeriğine geç

Airbnb takvimlerini birden fazla kayıt için nasıl bağlayabilirim?

Airbnb'de bırden fazla kaydınız varsa (örneğin bir evin tamamı ve bu evin içindeki bir oda) çifte rezervasyonu engellemek için Airbnb takvimlerini birbirine bağlayabilirsiniz.

Birden fazla kayıt için Airbnb takvimlerini birbirine bağlamak için:

  1. airbnb.com'da Kayıtlar'a gidin ve takvimini bağlamak istediğiniz kaydı tıklatın
  2. Uygunluk durumu'nu tıklatın
  3. Bağlı Airbnb takvimleri'nin yanındaki Bağlantı'yı tıklatın
  4. Bağlı takvimler oluştur'u tıklatıp diğer takvimlere bağlamak istediğiniz tüm evin kaydını seçin
  5. Sonraki seçeneğini tıklatın
  6. Evin içindeki kayıtları seçin ve Kaydet'i tıklatın

Not: Kayıtların doğrudan birbirine bağlandığını belirtmezseniz bir kayıtta rezervasyon yapıldığında öbür kaydın takviminde aynı tarihler otomatik olarak engellenmez. Örneğin, esas kayda belirli bir tarih için rezervasyon yapıldıysa onun altındaki diğer tüm kayıtların takvimlerinde o gün engellenir ve bunun tersi de geçerli olur. Ancak, esas kaydın altındaki bir kaydın takviminde bir tarihi engellerseniz bu esas kaydın altında yer alan diğer kayıtların takvimini engellemez, sadece doğrudan bağlı olduğu kaydın takvimini engeller.