Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Ev sahipleri için hasar koruması

  AirCover'ın bir parçası olan ev sahipleri için hasar koruması, Airbnb konaklaması sırasında nadiren de olsa yerinizin veya eşyalarınızın misafir tarafından hasara uğratılması durumunda ev sahiplerine 1 milyon ABD doları tutarında teminat sağlar.

  AirCover isteği başlatın

  Hasar, kayıp eşya veya beklenmedik temizlik durumu için tazminat başvurusunda bulunun.

  Başlayın

  Neleri kapsar?

  Ev sahipleri için hasar koruması şunları kapsar:

  • Yerinizde veya eşyalarınızda bir misafirin (veya başkasının) neden olduğu hasarlar
  • Airbnb konaklaması sırasında bir misafirin (veya başkasının) davranışı nedeniyle ortaya çıkan beklenmedik temizlik maliyetleri
  • Bir misafirin (veya başkasının) neden olduğu hasar nedeniyle, onaylanmış Airbnb rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kalmanız durumunda ortaya çıkan gelir kaybı

  Airbnb.org üzerinden acil durumlar için bir konaklama yeri sunduğunuzda da ev sahipleri için hasar koruması kapsamına girersiniz.

  Ev sahipleri için hasar koruması şunları kapsamaz:

  • Olağan ve makul kullanım nedeniyle aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarlar
  • Doğa olayları (depremler ve kasırgalar gibi) nedeniyle ortaya çıkan zarar
  • Misafirlerin veya başkalarının yaralanması veya maddi zarar görmesi (bunlar ev sahipleri için sorumluluk sigortası kapsamında olabilir)
  • Diğer istisnalar geçerlidir

  Tazmin süreci

  Konaklama sırasında hasar meydana gelirse nasıl tazminat alacağınız aşağıda açıklanmaktadır:

  1. Hasara dair kanıt (fotoğraflar, videolar, onarım veya temizlik için tahminî tutarlar ve/veya makbuzlar) toplayın.
  2. Sorumlu misafirin çıkışından sonraki 14 gün içinde Çözüm Merkezimizden bir AirCover isteği gönderin.
  3. AirCover isteğinizi gönderdikten sonra misafirinizin ödeme yapmak için 72 saati olacaktır. Misafir tutarın tamamını ödemek istemezse veya yanıt vermezse Airbnb Destek ekibini sürece dâhil etmeniz istenir. Airbnb Destek ekibini AirCover isteğinize dâhil ederseniz bunu hasar veya zararın oluşmasından sonraki 30 gün içinde yapmanız gerektiğini unutmayın.

  Ev sahipleri için hasar koruması temizlik ve evcil hayvan ücretlerinde nasıl işler?

  Temizlik ücretlerini veya evcil hayvan ücretini dâhil etmeyi seçerseniz bunların beklenen maliyetleri karşılama amaçlı olduğunu lütfen unutmayın.

  Diğer yandan, ev sahipleri için hasar koruması ek temizlik veya evcil hayvan hasarıyla ilgili beklenmedik maliyetleri karşılar. Örneğin sigara kokusunu gidermek veya bir köpeğin ısırarak parçaladığı kanepenizi değiştirmek gibi.

  Ev sahipleri için hasar koruması hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz şartlara göz atın.

  Sorumluluk reddi: Ev sahipleri için hasar koruması bir sigorta poliçesi değildir. Airbnb Travel, LLC aracılığıyla konaklama sunan ev sahipleri ile Çin Ana Karası ve Japonya'daki ev sahiplerini kapsamaz. Ev sahipleri için hasar koruması ile ev sahipleri için sorumluluk sigortası birbiriyle bağlantılı değildir. Tüm teminat limitlerinin ABD doları cinsinden gösterildiğini ve başka şartlar, koşullar ve istisnalar bulunduğunu unutmayın.

  Not: Bu makale, hasar ve sorumluluk kapsamıyla ilgili AirCover aracılığıyla korunma rehberinin bir bölümüdür.

  İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?

  İlgili makaleler