Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Dürüstçe etkileşim

  Ev sahipleri ve misafirler dâhil hiç kimse, Airbnb'yi kullanırken kendini veya niyetlerini yanlış tanıtmamalıdır.

  İzin verdiklerimiz

  • İşletme numarası: Airbnb'ye işletme veya şirket olarak katıldıysanız işletmenizin tescil numarasını, adresini ve telefon numarasını onaylamanız gerekebilir.
  • Temsilci envanter: Odaların birbirinin yerine geçecek kadar benzer olduğu durumlarda (örneğin otellerde veya otel olanakları sunan dairelerde) ev sahiplerinin tek bir "temsilci" kayıt altında birden fazla odayı kaydetmesine izin veriyoruz. Ancak bu odaların sunduğu olanaklar, yatak sayısı ve boyutları, büyüklüğü, dekorasyonu ve adresi aynı olmalıdır.

  İzin vermediklerimiz

  • Yanlış kimlik beyanı: Hesap sahibi olarak kimliğinizi doğrulamak için gönderdiğiniz tüm bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. Sahte veya üzerinde oynanmış belgelere izin verilmez.
  • Yanıltıcı tanıtımla kandırma: Ev sahibi yerini tanıtırken, aynı adreste olsa da misafirlerin gerçekten konaklayacağı yerden çok farklı bir mekân göstererek misafirleri yanıltamaz.
  • Sürpriz ödeme istekleri: Ev sahipleri, Airbnb tarafından önceden izin verilmiş veya misafirle rezervasyon öncesinde kararlaştırılmış olmadıkça ek ödeme talep edemez.
  • Sahte şikâyet ve iddialar: Bir hak talebinde bulunurken veya bir olayı şikâyet amaçlı olarak Airbnb'ye bildirirken doğru ve gerçeğe uygun bilgi vermekle yükümlüsünüz.
  • Zorlama ve baskı: Birinden bir şey elde etmek için doğrudan veya dolaylı tehditlere başvurulması topluluğumuzda kabul edilemez.
  • Airbnb'de kötü muamele veya manipülasyon: Hiç kimse Airbnb veya temsilcilerimizden biriyle iletişimde küfürlü dil kullanamaz, manipülasyon taktiklerine veya (şiddet içersin veya içermesin) tehdide başvuramaz.

  Daima yardıma hazırız

  Politikalarımıza aykırı davranışlara tanık olur veya kendiniz maruz kalırsanız lütfen bize bildirin.

  Bu kurallar, olası her senaryoyu kapsamasa da Airbnb'nin topluluk politikaları hakkında genel olarak yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

  İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?

  İlgili makaleler