Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Topluluk Politikası

Nefret, taciz ve ayrımcılıkla mücadele

Ev sahiplerimizin ve misafirlerimizin, konaklama ve deneyimlerde taciz ve ayrımcılıktan uzak olmasını isteriz.

Nelere izin vermiyoruz?

  • Zorbalık ve taciz: Hiç kimse zorbalık, siber zorbalık, taciz veya ısrarlı takip gibi istenmeyen davranışlara maruz bırakılamaz.
  • Ayrımcı temelde hizmet reddi: Ayrımcılık Yapmama Politikamızda da açıklandığı gibi ev sahipleri, bir misafir ırk veya din gibi belli bir gruba veya kategoriye ait olduğu için ona hizmet vermeyi reddedemez.
  • Ayrımcılık temelli farklı muamele: Ev sahipleri, bir misafirin ayrımcılığa karşı yasalarla korunan bir sınıftan olması nedeniyle ona farklı muamele edemez, farklı kurallar ve davranışlar uygulayamaz.
  • Tehlikeli dil kullanımı: Hiç kimse, yasaların koruması altındaki bir sınıftan olduğu için başkaları açısından tehdit veya fiziksel tehlike oluşturduğunu iddia eden, ona zarar verecek eylemleri davet eden veya onun insanlığını inkâr eden bir dile maruz bırakılamaz.
  • Hakaret, nefret söylemi veya aşağılayıcı dil: Hiç kimse, başka bir kişinin yasalarca korunan bir sınıftan olmasıyla ilgili olarak hor görme, tiksinmenin ifade edilmesi gibi ya da fiziksel, zihinsel veya ahlaki eksikliklerin öne sürülmesini içerecek şekilde ön yargılı bir dile maruz bırakılamaz.
  • Ölü adla anma veya yanlış cinsiyet atama: Kendini trans olarak tanımlayan bireyler, geçiş sürecinden sonra farklı ad kullandıklarını ifade etmişlerse "ölü ad" olarak anılan geçiş öncesi adları veya zamirleri ile anılmamalıdır.
  • Kodlanmış dil veya mikro saldırganlıklar: Hiç kimse, yasalarla koruma altındaki bir sınıftan kişilere karşı köklü toplumsal klişeler içeren ifadelerin hedefi olmamalıdır.
  • Nefret dolu, ayrımcı veya incitici görüntüler, semboller veya nesneler: Hiç kimse bir dini veya kültürü aşağılayan görüntülere, aşağılayıcı veya kodlanmış dil içeren görüntülere veya nefret yayan veya radikal gruplarla ilişkili sembollere, logolara veya sloganlara maruz bırakılamaz.

Daima yardıma hazırız

Politikalarımıza aykırı davranışlara tanık olur veya kendiniz maruz kalırsanız lütfen bize bildirin.

Bu kurallar, olası her senaryoyu kapsamasa da Airbnb'nin topluluk politikaları hakkında genel olarak yol gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili makaleler

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun