Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Süper Ev Sahibi Yardım Fonu hakkındaki sorularınızın yanıtları

  Kimin uygun olduğunu, nasıl başvuracağınızı, ne kadar para alabileceğinizi ve daha fazlasını öğrenin.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 9 Nis 2020
  5 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 28 Nis 2021

  Önemli noktalar

  • COVID-19'dan maddi olarak etkilenen bazı Süper Ev Sahipleri ve Airbnb Deneyimleri ev sahipleri yardım fonuna başvurmak üzere davet edildi

  • 16,8 milyon ABD doları dağıtıldı

  • Süper Ev Sahibi Yardım Fonu artık konaklama ev sahiplerinin kullanımına kapatılmıştır

  • Deneyim ev sahipleri için ayrılan hibeler eylül ayına kadar dağıtılacaktır

  • COVID-19 sırasında ev sahipliği konusunda kapsamlı rehberimizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

  17 milyon dolarlık Süper Ev Sahibi Yardım Fonu artık konaklama ev sahiplerine sunulmayacaktır. Airbnb tüm dünyadaki Süper Ev Sahiplerine hibe verme işlemini tamamladı. 8.700 kişiye 16,8 milyon ABD doları tutarında hibe verildi. Hibe alanların %67'den fazlası Amerika Birleşik Devletleri dışındaydı. Kalan hibeler Airbnb Deneyimleri ev sahipleri için ayrılmış olup 2020 Eylül ayına kadar dağıtılması planlanmaktadır. Bugüne kadar Deneyim hibelerinin %70'i zaten verildi.

  Bunun ev sahipleri için zor bir dönem olduğunun farkındayız ve yardımcı olmak istiyoruz. COVID-19'dan etkilenen ev sahiplerini destekleme çabalarımız kapsamında son olarak Süper Ev Sahipleri ve Airbnb Deneyim ev sahipleri için bir Süper Ev Sahibi Yardım Fonu oluşturduk.

  Bir topluluğun üyelerinin böyle zamanlarda birbirlerine destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden Airbnb çalışanları, sıkıntıya düşen ev sahiplerine destek sağlayacak bir fon oluşturmak için kendi ceplerinden yaptıkları bağışlarla 1 milyon ABD doları topladı. Airbnb'nin kurucuları da kendi bütçelerinden 9 milyon ABD doları ekledi. Yatırımcılardan gelen 7 milyon ABD doları ile birlikte toplam 17 milyon ABD dolarına ulaşıldı.

  Birçoğunuzun fon hakkında daha fazla sorusu olduğunu biliyoruz, dolayısıyla en çok sorulan soruları burada yanıtlıyoruz.

  Süper Ev Sahibi Yardım Fonu için kimler uygun şartlara sahiptir?
  Süper Ev Sahibi Yardım Fonu, COVID-19'un seyahatlerde yol açtığı düşüş nedeniyle mali açıdan sıkıntı çekmekte olan Süper Ev Sahiplerine ve deneyim ev sahiplerine destek olmayı amaçlar. Bu özel fon, Airbnb'nin zaten özel bir yardım programı uyguladığı Çin Ana Karası'ndaki konaklama ev sahipleri hariç her ülkeden ve bölgeden kendi takdirimize göre seçtiğimiz ev sahiplerini desteklemektedir.

  Konaklama yeri sunan ev sahiplerinin buna hak kazanmak için şu şartları karşılaması gerekir:

  • İkiden fazla aktif kaydının olmaması
  • Kimliğinin doğrulanmış olması
  • Toplamda bir yıl veya daha uzun süredir Süper Ev Sahibi statüsüne sahip olması
  • COVID-19 nedeniyle gelirlerinin önemli bir bölümünü kaybetmiş olması
  • Ana gelir kaynağının Airbnb olması

  Deneyim ev sahiplerinin buna hak kazanmak için şu şartları karşılaması gerekir:

  • Kimliğinin doğrulanmış olması
  • Bir yıl veya daha uzun süredir deneyim ev sahipliği yapıyor olması
  • COVID-19 nedeniyle gelirlerinin önemli bir bölümünü kaybetmiş olması
  • Ana gelir kaynağının Airbnb olması

  Deneyim ev sahiplerinin katılım için sağlaması gereken koşullar hakkında daha fazla bilgi edinin

  İkiden fazla aktif kayıt olmaması şartı ne anlama geliyor ve Airbnb, konaklama ev sahipleri için neden böyle bir karar aldı?
  Bu fonun dağıtımında yalnızca birinci ya da ikinci evlerini veya bu evlerdeki özel bir odayı kaydeden ev sahiplerine odaklanıyoruz. Farklı adreslerde ikiden fazla aktif kaydınız varsa fondan yararlanamazsınız. Aynı adreste ikiden fazla kaydınız olduğunda da (ör. evinizin üç odasını kiralıyorsanız) fondan yararlanmak için uygun şartlara sahip olursunuz.

  Bu programın amacı, birincil evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan uzun dönemli ev sahiplerini desteklemektir. Bunu yapmak için şu üç şartı da karşılayan ev sahiplerini davet etmeyi tercih ettik:

  • Bir yıldan uzun süredir Süper Ev Sahibi olmak
  • Kazançlarının önemli bir kısmını kaybetmiş olmak
  • Yalnızca birincil veya ikincil evlerini kaydetmiş olmak

  Ev sahiplerinin işlerini birçok farklı şekilde yürütebileceğini ve sahip oldukları kayıt sayısının misafirleri ağırlamak için gösterdikleri özenin bir göstergesi olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte, ikiden fazla aktif kaydı olmayan ev sahiplerini davet ederek programın odağını kaybetmemesini ve sunduğu desteğin anlamlı olmasını sağlayabiliriz.

  Bunun için hâlen Süper Ev Sahibi olmam gerekiyor mu?
  Evet. Süper Ev Sahiplerinin fondan yararlanabilmesi için hâlen Süper Ev Sahibi olmaları ve Airbnb'de ev sahibi oldukları süre boyunca en az dört kez Süper Ev Sahibi statüsü elde etmiş olmaları gerekir ancak bunlar son beş yıl içinde dört ayrı üç aylık dönemde olabilir. Deneyim ev sahipleri için bu geçerli değildir.

  Davet süreci nasıl işliyor?
  Airbnb'nin uzmanlardan oluşan bir ekibi, 10 Nisan 2020'den itibaren, uygun şartlara sahip Süper Ev Sahiplerini ve deneyim ev sahiplerini e-posta yoluyla yardım fonuna başvurmaya davet edecektir. Bu yıl ile geçtiğimiz yıl arasındaki kazançlarda yaşanan düşüşü inceleyip, en çok maddi desteğe ihtiyaç duyan en eski Süper Ev Sahiplerimizi belirleyerek uygun gördüğümüz kişileri davet etmeye başlayacağız. Aynı ekip başvuruları değerlendirecek ve başvurularının onaylanıp onaylanmadığını bildirmek üzere ev sahipleriyle iletişime geçecektir. Tüm davetiyeler Mayıs 2020 sonuna kadar gönderilmiştir. Kalan hibeler deneyim ev sahipleri için ayrılmış olup, 2020 eylül ayına kadar dağıtılması planlanmaktadır. Şu ana kadar Deneyim hibelerinin %70'i zaten verildi.

  Başvuru süreci nasıl işliyor?
  Davet gönderdiğimiz ev sahiplerinden, maddi ihtiyaçlarını ve Airbnb'den başka gelir kaynaklarının olmadığını anlamamıza yardımcı olacak bazı soruları yanıtlaması istenecektir. Davetiye aldıktan sonra yedi gün içinde başvurunuzu yapmanız gerekir.

  Başvurum onaylanırsa yardımı almam ne kadar sürer?
  Başvurunuz onaylanırsa yardım tutarı üç iş günü içinde her zamanki ödeme yönteminize gönderilecektir. Tüm maddi destek hibeleri haziran ortasına kadar dağıtılacaktır. Kullandığınız ödeme yöntemine bağlı olarak paranın hesabınızda görünmesi yedi iş günü kadar sürebilir.

  Ne kadar para alacağım?
  Uygun ev sahiplerinden gelen başvuruları değerlendirecek ve maddi ihtiyaca dayalı olarak her hesap için 5.000 ABD dolarına kadar yardım yapılmasını onaylayacağız.

  Maddi yardım alırsam geri ödemem gerekecek mi?
  Maddi yardımlar koşulsuz verilir. Geri ödemeniz gerekmez ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Katkınızın vergiden düşmeye mi yoksa vergi indirimi almaya mı uygun olduğunu tespit etmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın.

  En ciddi şekilde etkilenen ev sahiplerini nasıl belirliyorsunuz?
  Bu tür bilgilerin karmaşık ve hassas olduğunu biliyoruz, bu nedenle daha objektif kararlar alabilmek için belirli kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. İlk olarak ev sahiplerinin kazanç eğilimlerine bakıyoruz. Böylece kazançlarında geçen yıla kıyasla aynı dönem içerisinde en fazla düşüş görülen ev sahiplerini davet edebiliriz. Ardından bu düşüşün, geçimlerini sağlama konusunda onları nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için başvuru sırasında verdikleri yanıtları inceliyoruz.

  Hem 250 milyon dolarlık destek fonu hem de Süper Ev Sahibi Yardım Fonu için uygun şartlara sahip olabilir miyim?
  Evet. COVID-19'a bağlı iptallerden etkilenen tüm konaklama ev sahiplerini desteklemek için 250 milyon ABD doları tutarında bir destek fonu oluşturduk. 250 milyon ABD doları tutarındaki taahhüdümüze uygunluk koşulları hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Neden tüm Süper Ev Sahipleri bundan yararlanamıyor?
  Mümkün olduğunca çok ev sahibine destek olmak istiyoruz ve bu desteğin anlamlı olması için de uğraşıyoruz. Dünya genelinde yüz binlerce Süper Ev Sahibi var. Topluluğumuzdaki birçok kişi COVID-19'un etkilerini hissederken bizler bu fonu kazançları en çok etkilenen bazı Süper Ev Sahiplerine yardım etmek için kullanıyoruz.

  Airbnb, davetiyelerin önceliğini belirlerken bir ev sahibinin ne kadar süredir Süper Ev Sahibi olduğuna ve kazancının ne kadar etkilendiğine bakmaktadır. Airbnb sadece kendi takdirine göre karar verecektir. COVID-19'a bağlı iptallerin maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için oluşturduğumuz 250 milyon dolarlık fonun yanı sıra, ev sahiplerine yardımcı olacak başka programlarımız da var.

  ABD hükûmeti tarafından geçtiğimiz günlerde yürürlüğe konan COVID-19 ekonomik kurtarma planı kapsamında da Airbnb ev sahiplerine destek sağlamak için birlikte çalıştık. Sunulan diğer ekonomik kaynakları bulmanıza yardımcı olmak amacıyla dünya çapında uygulamaya konan bazı maddi yardım programlarını belirlemeye çalışıyoruz. Bunları Airbnb.com/COVID sitesine ekleyeceğiz.

  Zaman çizelgesinde değişen ne oldu?
  Organizasyon yapımızdaki değişiklikler nedeniyle zaman çizelgemizde düzenleme yaptık. Davetiyeleri ve başvuruları işleme alıyoruz ve uygun şartlara sahip ev sahiplerinin başvuru davetiyelerini göndermeye devam ediyoruz. Beklenenden birkaç hafta sonra olsa da tüm davetiyeler mayıs sonuna kadar gönderilmiş oldu. İş arkadaşlarımızı desteklerken ve planlarımızı güncellerken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.

  Mali destek almanın bazı alternatif yolları nelerdir?
  Bir Airbnb ev sahibi olarak ulusal ve/veya yerel yönetiminizden mali yardım alma hakkınız olabilir. Bölgenizde uygulamaya konan mali yardım programlarından bazılarını belirledik. Ev sahipleri için mali yardım kaynakları hakkında daha fazla bilgiyi Kaynak Merkezi'nde bulabilirsiniz.

  Bu makalede yer alan bilgiler yayım tarihinden bu yana değişmiş olabilir.

  Önemli noktalar

  • COVID-19'dan maddi olarak etkilenen bazı Süper Ev Sahipleri ve Airbnb Deneyimleri ev sahipleri yardım fonuna başvurmak üzere davet edildi

  • 16,8 milyon ABD doları dağıtıldı

  • Süper Ev Sahibi Yardım Fonu artık konaklama ev sahiplerinin kullanımına kapatılmıştır

  • Deneyim ev sahipleri için ayrılan hibeler eylül ayına kadar dağıtılacaktır

  • COVID-19 sırasında ev sahipliği konusunda kapsamlı rehberimizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz
  Airbnb
  9 Nis 2020
  Bu yardımcı oldu mu?