Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Ev sahipliği yaparken nasıl korunuyorsunuz

  Ev sahibi koruma programları ev sahiplerini girişten çıkışa kadar korur.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 6 Tem 2020
  3 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 15 Oca 2021

  Önemli noktalar

  En sorumlu hareket eden ev sahibi bile misafirin konaklaması sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşabilir. Belki bir misafir halınıza bir kadeh kırmızı şarap döküp onu mahvedebilir. Ya da biri verandadaki merdivenden kayıp bileğini burkmuş olabilir.

  Bu tür durumlar nadir olsa da Airbnb'nin ev sahibi koruma programları tarafından korunabileceğinizi bilerek güvenle ev sahipliği yapabilirsiniz. Bu programlar girişten çıkışa kadar her Airbnb rezervasyonu için geçerlidir. İşte bilmeniz gerekenler:

  Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi

  Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi Airbnb tarafından sunulan bir maddi hasar koruma programıdır. Program kapsamında ev sahipleri, bir misafirin konaklaması sırasında yerlerinde veya eşyalarında meydana gelen hasarlar için 1.000.000 ABD dolarına kadar korumaya sahip olabilir.

  Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi şunlar için koruma sağlayabilir:

  • Misafirlerin yerinize verdiği hasarlar
  • Misafirlerin size ait eşyalara verdiği zararlar
  • Misafirin yardımcı hayvanının neden olduğu zararlar

  Unutulmaması gerekenler

  • Airbnb Ev Sahibi Garantisi sigorta poliçesi değildir ve misafirlerin neden olduğu tüm maddi hasarları kapsamaz. Daha kapsamlı biçimde korunmak istiyorsanız Ev Sahibi Garantisi kapsamına girmeyen maddi hasarlar için de koruma sağlayacak kendi sigortanızı yaptırmanız önerilir.
  • Airbnb Ev Sahibi Garantisi uyarınca tazmin almaya hak kazanmak için ev sahiplerinin ilk olarak güvenli Çözüm Merkezimiz aracılığıyla misafirden tazminat talep etmesi gerekir. Misafir tazminat ödemeyi kabul etmiyorsa veya ödeyecek durumda değilse ev sahibi, Airbnb Ev Sahibi Garantisi kapsamında tazminat hakkına sahip olabilir.
  • Ev sahiplerinin çıkıştan sonraki 14 gün içinde veya gelecek misafir giriş yapmadan önce (hangisi önce gelirse) Çözüm Merkezi aracılığıyla misafirden tazminat talep etmeleri gerekir. Misafir tutarın tamamını ödemeyi reddederse ev sahipleri sorunu Airbnb'ye iletebilir. Uğranan zarardan itibaren en çok 30 gün içinde bunu yapmak gerekir.
  • Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi buradan okuyabileceğiniz hüküm, şart ve istisnalara tabidir. Garanti, şu ev sahipleri için geçerli değildir: Airbnb Travel, LLC aracılığıyla konaklama sunanlar, Çin Ana Karası'ndaki ev sahipleri, Japonya'daki ev sahipleri, deneyim ev sahipleri ve macera ev sahipleri. Ev Sahibi Koruma Sigortası veya Airbnb UK Services Limited ile ilgisi yoktur. Airbnb Ev Sahibi Garantisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Ev Sahibi Koruma Sigortası

  Ev Sahibi Koruma Sigortası, dünyanın en tanınmış sigorta şirketlerinden bazıları tarafından hazırlanan poliçeler aracılığıyla sunulan bir sorumluluk sigortası programıdır. Nadir karşılaşılan bir durum olsa da konaklama sırasında misafirlerin veya üçüncü kişilerin yaralanması veya maddi zarara uğraması durumunda ev sahiplerine 1.000.000 ABD dolarına kadar yasal yükümlülük teminatı sağlar.

  Ev Sahibi Koruma Sigortası şunları kapsayabilir:

  • Bir ev sahibinin misafirlerin veya başka kişilerin fiziksel yaralanmaları karşısındaki yasal sorumluluğu
  • Bir ev sahibinin misafirlerin veya başka kişilerin uğradığı maddi zararlar karşısındaki yasal sorumluluğu
  • Bir ev sahibinin bina lobileri ve komşu mülkler gibi ortak alanlarda misafirlerin veya başka kişilerin neden olduğu zararlar karşısındaki yasal sorumluluğu

  Unutulmaması gerekenler

  • Ev Sahibi Koruma Sigortası'nın uygulanabilmesi için misafirin veya üçüncü bir şahsın uğradığı bedensel veya maddi zarardan ev sahibinin yasal olarak sorumlu olması gerekir.
  • Ev Sahibi Koruma Sigortası birincil teminat olarak kabul edilir, yani başka olası sigorta poliçelerinizden bağımsız olarak öncelikle uygulanacak ve ev sahipliği faaliyetlerinizi kapsayacak olan teminattır.
  • Ev Sahibi Koruma Sigortası ev sahibinin yerinde veya eşyalarında meydana gelen hasarı kapsamaz. Bunlar, Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi ile korunabilir.
  • Ev Sahibi Koruma Sigortası, poliçenin hüküm, koşul ve istisnalarına tabidir ve şu ev sahipleri için geçerli değildir: Airbnb Travel, LLC aracılığıyla konaklama sunanlar, Çin Ana Karası'ndaki ev sahipleri, Japonya'daki ev sahipleri ve deneyim ev sahipleri. Ev Sahibi Koruma Sigortası hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Airbnb'nin Ev Sahibi Garantisi ve Ev Sahibi Koruma Sigortası programları ev sahipliği yaparken maddi hasara karşı koruma ve sorumluluk sigortası sağlasa da bunların uygulanamayacağı durumlar hâlâ mevcuttur. Özellikle ev paylaşımı ile ilgili konular söz konusu olduğunda kişisel sigorta poliçenizi gözden geçirerek helerin teminat kapsamında olduğun ve nelerin olmadığını öğrenin. Nasıl korunduğunuz hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar rahat ev sahipliği yapabilirsiniz.

  Bu makalede yer alan bilgiler yayım tarihinden bu yana değişmiş olabilir.

  Önemli noktalar

  Airbnb
  6 Tem 2020
  Bu yardımcı oldu mu?