Ayrımcılık Yapmama Politikası

Katılıma ve Saygıya Olan Bağlılığımız

Airbnb, temelde dünyanın dört bir yanından insanlar arasında anlamlı, ortak deneyimleri destekleyerek dünyadaki insanları birbirine yakınlaştırmaya kendini adamış açık bir topluluktur. Topluluğumuz, dünyanın hemen hemen her ülkesinden milyonlarca insanı kapsar. Bu, farklı kültürlere, değerlere ve normlara sahip insanları bir araya getiren son derece çeşitli bir topluluktur.

Airbnb topluluğu, tüm insanların evden ne kadar uzağa seyahat ederlerse etsinler hoş karşılandıklarını ve kendilerine saygı duyulduğunu hissettikleri bir dünya yaratmaya kendini adamıştır. Bu bağlılık, Airbnb'nin hem ev sahipleri hem de misafirleri için geçerli olan iki temel ilkesine dayanır: katılım ve saygı. Bu ilkelere olan ortak bağlılığımız, topluluğumuzun her bir üyesinin kim olduğundan, nereli olduğundan, nasıl ibadet ettiğinden veya kimi sevdiğinden bağımsız olarak hoş karşılandığını hissetmesini sağlar. Airbnb, bazı bölgelerde kişiler arasında coğrafi köken, cinsiyet, medeni hal veya cinsel yönelim bakımından ayrım yapılmasına izin verildiğinin veya ayrım yapılmasının gerekli olduğunun farkındadır ve ev sahiplerinin yerel kanunları ihlal etmesini ya da kendilerini yasal sorumluluk altında bırakabilecek eylemler gerçekleştirmelerini istemez. Airbnb, bu tür izinlerin ve gerekliliklerin bulunduğu bölgelerde bunları yansıtacak şekilde bu ayrım yapmama politikasını güncelleyecek ve ek kılavuzlar sağlayacaktır.

Tek bir şirketin bütün insanlar arasında zorla uyum yaratamayacağını biliyoruz ancak Airbnb topluluğu, tüm kültürler arasında empati ve anlayış oluşmasına destek sağlayabilir. Platformumuzdan kaynaklanan her türlü kanunsuz önyargı, ayrım ve hoşgörüsüzlüğü gidermeye yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Airbnb topluluğu (ev sahipleri, misafirler ve yalnızca platformumuzu kullanmayı düşünen kişiler) dahilinde uyumluluğun ötesine geçen bir kültürü desteklemek istiyoruz. Bu amaçla Airbnb çalışanları, misafirler ve ev sahipleri olarak hepimiz, topluluğumuzu güçlendirmek ve herkesin gittiği her yerde kendine ait bir yer olması ve her yerde hoş karşılanması misyonumuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki politikayı okumayı ve buna uygun hareket etmeyi kabul ediyoruz.

 • Katılım – Gerçekten misafirperver ve açık fikirli olan tüm insanları misafir olarak kabul ediyoruz. Ev sahibi ya da misafir olarak Airbnb'ye katılmak, katılım kültürünün bir parçası olmak anlamına gelir. Önyargı, peşin hüküm, ırkçılık ve nefretin platformumuzda ya da topluluğumuzda yeri yoktur. Ev sahiplerinin ırk, din, ulusal köken ve aşağıda listelenenler gibi faktörlere dayalı ayrımı yasaklayan tüm geçerli kanunlara uyması gerekir ve kanunların getirdiği minimum gerekliliklere uymaktan çok daha fazlasını yapmayı hedefleriz. 
 • Saygı Etkileşimlerimizde ve karşılaşmalarımızda birbirimize karşı saygılıyızdır. Airbnb, yerel kanunların ve kültürel normların dünya genelinde farklılık gösterdiğini kabul eder ve ev sahipleriyle misafirlerin yerel kanunlara uymasını ve görüşler kendi inançlarıyla veya yetiştirilme tarzlarıyla uyuşmadığında bile birbirleriyle saygı içinde etkileşime girmesini bekler. Airbnb üyeleri, topluluğumuza inanılmaz çeşitlilikte deneyimler, inançlar ve gelenekler kazandırır. Airbnb, farklı insanları bir araya getirerek tüm insanlarca paylaşılan ortak özelliklerin daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini destekler ve yanlış anlama, yanlış bilgi veya yanlış anlaşılmaya dayalı peşin hükümleri ortadan kaldırır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki Ev Sahipleri için Özel Kılavuz

Genel olarak, ev ve kamuya açık konaklama yerleri için geçerli olan tüm federal kanunlar, eyalet kanunları ve yerel kanunlar hakkında bilgi edineceğiz. Ev sahipleri, Airbnb Ayrım Yapmama Politikası'na uyma yükümlülüğü konusunda herhangi bir soruları olduğunda Airbnb müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Airbnb, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgeler için ek ayrım yapmama politikası kılavuzları sağlayacaktır. Bu ilkelere göre ABD ve AB'deki ev sahibi topluluğumuz olası misafirleri ve misafirlere ev sahipliği yapma konusunu değerlendirirken bu kuralları dikkate alacaktır.

Irk, Renk, Etnik Köken, Ulusal Köken, Din, Cinsel Yönelim, Toplumsal Cinsiyet Kimliği veya Medeni Hal

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Bir misafiri ırk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya medeni haline dayalı olarak reddedemez.
  • Irk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya medeni hale dayalı olarak farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
  • Irk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği veya medeni hale dayalı olarak herhangi bir misafirin tercih edilmesini veya tercih edilmemesini destekleyen veya engelleyen herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.

Toplumsal Cinsiyet

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Ev sahibi yaşam alanlarını (örneğin banyo, mutfak ya da ortak alanlar) misafirle paylaşmadığı sürece toplumsal cinsiyet nedeniyle bir misafire kiralama yapmayı reddedemez.
  • Ev sahibi yaşam alanlarını misafirle paylaşmadığı sürece, toplumsal cinsiyete dayalı olarak farklı şartlar ya da koşullar uygulayamaz.
  • Ev sahibi yaşam alanlarını misafirle paylaşmadığı sürece, toplumsal cinsiyete dayalı olarak herhangi bir misafirin tercih edilmesini veya tercih edilmemesini destekleyen veya engelleyen herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.
 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Ev sahibinin yaşam alanını misafirle paylaştığı durumlarda ev sahibi, kendisiyle aynı toplumsal cinsiyete sahip misafirlere evin bir birimini sunabilir; toplumsal cinsiyeti farklı olanlara sunamaz.

Engellilik

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Gerçek ya da algılanan engellilik nedeniyle bir misafiri reddedemez.
  • Misafirin engelli olması nedeniyle farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
  • Bir birimin engelli bir misafirin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına dair potansiyel misafir yerine kendi karar veremez.
  • Bir misafirin engellilik durumu olup olmadığını, engellilik durumunun ciddiyetini veya herhangi bir engellilik için kullanılan araçları soramaz. Ancak potansiyel bir misafir, engeli olduğunu dile getirirse ev sahibi kaydın potansiyel müşterinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda potansiyel misafirle görüşebilir ve görüşmelidir.
  • Hareket yardımcılarının kullanımını yasaklayamaz ya da sınırlandıramaz.
  • Engelli misafirler için daha fazla kira ya da başka ücretler talep edemez.
  • Misafirin engelli olması nedeniyle herhangi bir misafirin tercih edilmesini veya tercih edilmemesini destekleyen veya engelleyen herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.
  • Aktarma operatörleri (işitme bozuklukları olan kişiler için) ve e-posta (ekran okuyucular kullanan görme bozuklukları olan kişiler için) dahil, mevcut erişilebilir araçlarla misafirlerle iletişim kurmayı reddedemez.
  • Engelli kişiler ev kurallarında küçük değişiklikler (örneğin engel nedeniyle gerekli olan bir yardım hayvanını getirme ya da birim yakınında bulunan uygun bir park yerini kullanma gibi) talep ettiğinde esneklik sağlamak dahil makul konaklama imkanları sağlamayı reddedemez. Bir misafir bu tür bir konaklama talep ettiğinde ev sahibi ve misafir, birimin misafirin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak üzere karşılıklı olarak kabul edilebilir yollar bulmak için diyaloğa girmelidir.
 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Birimin erişilebilirlik özellikleri (veya bu özelliklerin bulunmaması) hakkında gerçek bilgiler sağlayarak engelli misafirlerin birimin kendi bireysel ihtiyaçları için uygun olup olmadığına karar vermesine imkan tanımalıdır.

Kişisel Tercihler

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Yukarıda belirtilen durumlar haricinde Airbnb ev sahipleri, kanunların yasaklamadığı faktörlere dayalı olarak kiralama yapmayı reddedebilir. Örneğin, kanunların yasakladığı durumlar haricinde Airbnb ev sahipleri, evcil hayvanı olan ya da sigara içen misafirlere kiralama yapmayı reddedebilir.
  • Misafirlerin kayıtta listelenen yiyecek sınırlamalarına saygı duymasını isteyebilir (örneğin Kosher veya vejetaryen mutfağı olan ev sahipleri misafirlerin bu sınırlamalara uymasını bekleyebilir).
  • Bu politikada yer alan hiçbir şey, bir ev sahibinin bir misafiri sivil haklar kanunları kapsamında koruma altına alınmamış ya da koruma altına alınmış bir sınıfla yakından bağlantılı olmayan bir özelliğe dayanarak reddetmesini engellemez. Örneğin, bir Airbnb ev sahibi, birimde sigara içmek isteyen bir misafiri reddedebilir ya da birimde kalabilecek misafir sayısını sınırlandırabilir.

Misafirler reddedildiğinde. Ev sahipleri, kimsenin reddedilmeyi sevmediğini unutmamalıdır. Ev sahibinin potansiyel bir misafiri reddetmek için yasal ve meşru bir nedeni olabilir ve bunu dile getirebilir ancak bu, yine de topluluğumuzun bir üyesinin hoş karşılanmadığını ya da dışlandığını hissetmesine yol açabilir. Ev sahipleri, farklı insanları misafir etmek için gerekli gayreti göstermelidir. Koruma altına alınmış bir sınıftan misafirleri düzenli olarak reddetme eğilimi gösteren ev sahipleri (meşru bir neden beyan etmiş olsa dahi), potansiyel misafirlerin hoş karşılanmadıklarını hissetmelerine yol açarak topluluğumuzun gücüne zarar verir ve Airbnb, bu tür bir eğilim sergileyen ev sahiplerini Airbnb platformundan uzaklaştırabilir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki Ev Sahipleri için Özel Kılavuz

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dışında, bazı ülkeler veya bölgelerde genel ayrımcılık karşıtı felsefemizin aksine medeni durum, milli köken, cinsiyet veya cinsel eğilim gibi faktörlere dayalı konaklama ayrımı yapılmasına izin verilebilir, hatta ayrım yapılması zorunlu tutulabilir. Bu tür durumlarda, ev sahiplerinin yerel kanunları çiğnemesini ya da ev sahiplerini gerçek veya kanıtlanabilir bir tutuklanma riski ya da kendilerine veya eşyalarına fiziksel zarar gelmesi riskine sokacak misafirleri kabul etmelerini istemeyiz. Bu bölgelerde yaşayan ev sahiplerinin kayıtlı yerlerinde belirli misafirleri ağırlamak şeklinde bir kısıtlama getirmeleri gerekir. Bu sayede, olası misafirler durumdan haberdar olabilirler ve Airbnb de bu tür bir zorunluluğun gerekli olduğunu teyit edebilir. Bu tür kısıtlamaları bildirirken ev sahiplerimizin net, gerçekleri yansıtan ve hakaret içermeyen ifadeler kullanmasını bekliyoruz. Platformumuzda ya da topluluğumuzda iftiralara ya da hakaretlere yer yoktur.

Bir ev sahibi bu bölgedeki politikalarımıza uymadığında ne olur? 

Bir kayıt, bu ayrım yapmama politikasıyla çelişen bir dil içerirse ev sahibinden bu dili çıkarması ve bu politika ile bu politikanın altında yatan ilkeleri anlayıp bunlara uymayı kabul ettiğini onaylaması istenecektir. Airbnb ayrıca, kendi inisiyatifini kullanarak ev sahibinin Airbnb platformundan uzaklaştırılmasına kadar varabilecek adımlar atabilir.

Ev sahibi, koruma altına alınmış sınıfa dayalı misafirleri uygun olmayan bir şekilde reddederse veya eylemlerinin bu politikada yasaklanan faktörlerden etkilendiğini gösteren bir dil kullanırsa Airbnb, ev sahibinin platformdan uzaklaştırılmasına kadar varabilecek şekilde bu politikayı uygulamak için gereken adımları atacaktır.

Airbnb topluluğu büyüdükçe Airbnb'nin politikalarının ve uygulamalarının en önemli hedefimizle uyumlu olmasını sağlamaya devam edeceğiz: Misafirlerin ve ev sahiplerinin Airbnb platformundaki tüm etkileşimlerinde hoş karşılandıklarını ve kendilerine saygı duyulduğunu hissetmesi. Kamunun, topluluğumuzun ve bizim asgari beklentimiz budur.